Ansgarkapellet

Kapellet er et hellig rom for stillhet, undring og endring. Dørene er åpne mellom 7-23 og tilgjengelig for alle som ønsker å oppsøke det.